transit_4

Terracota – Peanya de Fusta 12 x 12 x 43 cm. Obra única